Adatbázisok » Helytörténeti cikkek a Hegyvidékben

Helytörténeti írások a  Hegyvidék újságban

1971 (1. évf.)

1. szám         
5. p.                Devecseri Gábor: Töredék-óda Budapesthez (részlet)
6. p.                Az Óra-villa szép órái / Szombathy Viktor
10. p.              A fogaskerekű múltja és jövője / Petress István
12. p.              Kós Károly és a Városmajor utcai iskola / Győry Gáspár
13. p.              Érzelmes tájkép / Baróti Géza
15. p.              A János kórház jubileuma / Dr. Balogh János
16. p.              Pályázat (Öreg házak)
Felhívás (sajtótörténet)

2. szám
2-3. p.             Látogatás Percz János műtermében
4-5. p.             Húsz év a közművelődés szolgálatában / Garai László (MOM
Művelődési Ház)
7. p.                Rejtett kincsek megóvása. Rövid tájékoztató a Fővárosi
Műemlékfelügyelőség XII. kerületi feladatairól és terveiről
/ Szanyi József
8-9. p.             Szépkilátás 1. / Benedek István
9. p.                Kós Károly levele a Hegyvidék szerkesztőségének
10. p.              Kerületi kalendárium
11. p.              Tamási Áron budai otthonában / Mátyás Ferenc
15. p.              Gratulálunk a kerület jubilánsainak
16. p.              Közlemény a pályázatról (Öreg házak)

3. szám
2-3. p.             Metró és Délivasút / Pardi Sándorné
5. p.                Ferde szögben élni. Hegyvidéki életrajz / Hámos György
6-7. p.             80 éves a Zugligeti Iskola / Simon Gyuláné
7. p.                Tamási Lajos: Zugligeti reggel
10-11. p.         A Hegyvidék egy építésznemzedéke: az Árkay család /
Szombathy Viktor
11. p.              Mátyás Ferenc: Hét kőművesek (a Fodor utcai építőkhöz)
12-14. p.         Szépkilátás 2. / Benedek István
15. p.              Isten szeme, őzekkel / Péter Imre
Arany János szobra - felhívás
Telcs András levele - Olvasóink írják
19. p.              Ki tudja? - helytörténeti kérdéssor, kvíz

 

1972

1. szám
3-5. p.             A Központi Fizikai Kutatóintézet története / dr. Elek István
6. p.                Elárvultak a budai hegyek utcái. Emlékezés Devecseri Gáborra /
Karinthy Ferenc
7. p.                Csendélet, A versírás öröméről, Berda sírjánál - Devecseri Gábor
kiadatlan versei
9. p.                Mozaikok gyermekkoromból. 1. A "Hegyvidék" peremén / dr.
Massány Tibor
10-12. p.         Szépkilátás 3. / Benedek István
18-19. p.         Honnan nyerte nevét a Hármaskúttető? / dr. Pápa Miklós
24. p.              Pályázati kiírás: Száz év - száz fénykép

2. szám
6-7. p.             Beszélgetés régi mívesekkel. Egy kedves könyvkötőmester a
Maros utcában / Szombathy Viktor
10-11. p.         Szépkilátás 4. / Benedek István
13. p.              Csillebérc / dr. Szebenyi Péter
14-15 p.          Bajor Gizi Emlékmúzeum / dr. Cenner Mihály
16-17. p.         A szabadsághegyi Széchenyi-emlék sorsa / Faller László
20-21. p.         Mozaikok gyermekkoromból / dr. Massány Tibor
20. p.              Mátyás Ferenc: Gyász-szekeren (A Farkasréti temetőben)

3. szám
6. p.                A Krisztinkovics Gyűjteményről / Faller László
8. p.                Üzemeink életéből: a MOM (1.)
9. p.                Helyreállították a XII. kerület egyetlen gótikus emlékét, a
Városkút kútházat / Zolnay László
10-11. p.         Szépkilátás 5. / Benedek István
11. p.              Mátyás Ferenc: Messze ellátok
14-15. p.         Látogatás Páger Antalnál / Gách Marianne
16-17. p.         A Hegyvidék két legrégibb lakóháza / Litván Györgyné
17. p.              Petőfi és hegyvidékünk / Kahlichné Simon Márta
Petőfi Sándor: A hegyek között
18-19. p.         Turistaházaink a határmezsgyén / Szombathy Viktor

 

1973

1. szám
6-7. p.             A Kárász-gyűjteményről / Faller László
7. p.                Jeles épületek kerületünkben / dr. Tímár László
12-13. p.         Képzőművészek otthonában. Pelsőc u. 1. / Benedek István Gábor
14. p.              Emlékek Rácz Aladár életéből / Schelken Pálma
18. p.              Szépkilátás 6. / Benedek István
20-21. p.         Üzemeink életéből: A MOM (2.)
22. p.              Kerületünk életéből - helytörténeti kiállítás

2. szám
4., 15. p.         25 éves az Úttörővasút. Kerületünkből indult el! / Séra Sándor
6-7. p.             Látogatás Bartók Bélánénál / Schelken Pálma
Nemes Nagy Ágnes: Kékgolyó utca
7. p.                Nagy Gáspár: Tamási Áron sírjánál
8-9. p.             Vendégségben Molnár Gábornál
10. p.              Mozaikok gyermekkoromból 4. / dr. Massány Tibor
Emlékezés Viraág Bélára, a Budai Napló szerkesztőjére / Kálló
Vilmos
12-13. p.         Bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló
Intézetét (1.) / Tercs András
16. p.              Szépkilátás 7. / Benedek István
18. p.              Bemutatjuk üzemeinket: a Budai Postapalota / Schelken Pálma

 

MELLÉKLET
A Hegyvidék a középkorban / Makkai László
A Hegyvidék Buda visszavívásától az egyesülésig (1686-1872) /
Litvánné Gál Éva
A Hegyvidék a kapitalizmus korában / Vörös Károly
A Hegyvidék a felszabadulás után / Szőnyi Jenő
Szépkilátás 8. / Benedek István
A régi Buda színházai / Mályuszné Császár Edit

3. szám
4-5. p.             Bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló
Intézetét (2.) / Tercs András
6. p.                Fazekas Lajos: Egy nyári nap
6-7. p.             Ahogy Jókai megálmodta. / Szombathy Viktor
12-13. p.         Kerületünk és a százéves magyar turistamozgalom / dr. Pápa
Miklós
16. p.              Szépkilátás 9. / Benedek István

 

1974

1. szám
3. p.                Győry Dezső: Hegyvidék
6-7. p.             Bemutatjuk a Budapesti Tanítóképző Intézetet
8. p.                Köd a Hunyadormon
11. p.              Régi budai temetők / dr. Massány Tibor
Győry Dezső (1900-1974)
12-13. p.         40 éves a városmajori templom / Faller László
14-15. p.         Bemutatjuk a sashegyi Szeizmológiai Obszervatóriumot /
Schelken Pálma
15. p.              Utcáink - tereink névadói 1.
16-18. p.         Fejezetek az Ördögárok regényéből / Zolnay László
20-21. p.         Szépkilátás 10. / Benedek István
24. p.              Az Olvasók a Hegyvidékről (sajtótörténet)

2. szám
3. p.                A helytörténeti munka a Hegyvidéken / Benedek István Gábor
8-9. p.             Az igazi örökifjú. Látogatás Vajthó Lászlónál / Szombathy
Viktor
10. p.              Tamkó Sirató Károly: Ősz a Farkasréten
14. p.              Szépkilátás 11. / Benedek István
16. p.              Látogatás Róna Emynél / Schelken Pálma
17. p.              Katasztrófa Budán 1875. június 26-án / Zolnay László
18-20. p.         A tabáni temető / dr. Massány Tibor
21. p.              Utcáink - tereink névadói 2.

3. szám
4-6. p.             Az ellenállási mozgalom 30. évfordulója a Hegyvidéken / Fahidy
József
7. p.                Lányi Saroltánál / Schelken Pálma
9. p.                A régi Svábhegyről / Szombathy Viktor
11-13. p.         Hol vagytok ti régi játszótársak? (színészmúzeum) / dr. Cenner
Mihály
14-15. p.         Bemutatjuk a kerületünkben megjelenő üzemi lapokat, híradókat
/ Tercs András
20. p.              Utcaelnevezések, utcanév megszűnések kerületünkben
Utcáink - tereink névadói 3.

 

1975

1. szám
7. p.                A "BAH" csomópont építése / Aranyos Sándor
12-13. p.         Kerámiák költője, vázák varázslója. Látogatás Kondor Éva
műtermében / Benedek István Gábor
15. p.              Látogatás Sztojanovics Adriennél / Schelken Pálma
18. p.              Fazekas Lajos: Metró
19. p.              Utcáink - tereink névadói 4.

2. szám
1. p.                Szelecsényi Éva: Séta a kerületben
4. p.                Károlyi Mihály a Hegyvidéken.
6-8. p.             Jókai Mór és a Svábhegy / Cenner Mihály
9. p.                Az új TV toronyról / "firon"
10-11. p.         Bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézetét
/Tercs András
11. p.              Fazekas Lajos: Utak, terek
12-13. p.         Egy délután Szentesy-Hiesz Géza otthonában / Schelken Pálma
14. p.              Kórus férfihangra. Új otthont kapott a 119 éves Budai Dalárda
/ Benedek István Gábor
16. p.              Rónay György: Barbirolli a MOM-ban (részletek)
16-17. p.         Pillantás a múltba - vámok, vámházak / dr. Massány Tibor
18-19. p.         A népszerű "Fogas" múltjából / Pásztor József
19. p.              Utcanévváltozások kerületünkben
20-21. p.         Az 50 éves Testnevelési Főiskola - egyetemi rangon / Kahlich
Endre
21. p.              Ötéves a Libegő / Firon András
23. p.              Utcák, terek névadói 5.

3. szám
1., 23. p.         Kerületünk magyar bélyegeken.
6-7. p.             Nyomozás Arany János után / Szombathy Viktor
10. p.              ". Ó, megvan-e még az az otthon?..." / Schelken Pálma
12-13. p.         Tisztelet a mikrokozmosz színeinek. Műteremlátogatáson Ágh
Ajkelin Lajosnál / Benedek István Gábor
16-17. p.         A hazai természetvédelem és az Országos Természetvédelmi
Hivatal / dr. Pápa Miklós
18. p.              Felhívás kerületünk lakóihoz (helytörténet)
Utcáink, tereink névadói 6.
19. p.              Amikor még kétnyelvű iskolák voltak Budán / Szombathy
Viktor
20. p.              Bemutatjuk az Országos Mérésügyi Hivatalt (1.) / Tercs András
23. p.              Elhunyt Lányi Sarolta / Schelken Pálma

 

1976

1. szám
9. p.                Dutka Ákos: Városmajor
10-11. p.         25 éve halt meg Bajor Gizi / Cenner Mihály
11. p.              75 éve született Székely Mihály / Cenner Mihály
14-15. p.         Ahol iparművészeinket képzik: látogatás az Iparművészeti
Főiskolán / Szombathy Viktor
24. p.              A Diana utcai iskola névadó ünnepélyéről

2. szám
1. p.                Erdélyi József: Istenhegyi emlék
11-12. p.         Zugliget / dr. Pápa Miklós
16. p.              Utcák, terek névadói 7.
17-18. p.         100 éves a Magyar Optikai Művek / Schelken Pálma
19. p.              Bemutatjuk az Országos Mérésügyi Hivatalt (2.) / Tercs András
23. p.              Gyűjtsük a Hegyvidék írásos és tárgyi emlékeitutolsó frissítés: 2018-02-14

vfqmywagavzzwduiaqphsilbedxgzgo